Meer rendement uit je AdWords halen? Klik hier voor een GRATIS consult van onze expert!
GRATIS CONSULT

Page content

4UStore (SEA)

AdWords Case Study

Groothandel 4ustore daagde Blauwe Monsters uit om het bestaande AdWords-account van Handdoekentoiletpappier.nl vanaf maart 2015 te beheren en rendabel te maken. Hierbij was het de doelstelling om het aantal converterende bezoekers via de advertentie campagnes op Handdoekentoiletpapier.nl te maximaliseren en de kosten per conversie te minimaliseren. Door de Google tekstadvertenties en productvermelding advertenties (Google shopping) te combineren heeft Blauwe Monsters dit weten te realiseren.

Aanpak

 1. Na samen met 4ustore de advertentie doelstellingen en bijhorende KPI,s te hebben gedefinieerd, zijn er de volgende activiteiten verricht:
 2. Google tekstadvertentie campagnes herinrichten, continu testen, meten en optimaliseren
  Opzetten van productvermelding advertentie (Google shopping campagne), continu testen, meten en optimaliseren
 3. De resultaten inzichtelijk maken in Google Analytics (Data driven performance)

1. Plan van aanpak tekstadvertenties

De webshopcategorieën op Handdoekentoiletpapier.nl waren al samengesteld  op basis van het zoekgedrag van de doelgroep in Google, maar waren nog niet goed in het AdWords-account verwerkt. De bestaande tekstadvertentie campagnes en groepen zijn daarom eerst heringedeeld om relevantere advertenties aan de doelgroep te kunnen tonen in de zoekresultaten van Google. Hierna zijn de aanpassingen gemonitord en geoptimaliseerd op basis van best practices (a/b testing).

Aanpak op campagne niveau

De campagnes zijn opnieuw ingedeeld op basis van de aanwezige webshopcategorieën op Handdoekentoiletpapier.nl. Deze specifieke indeling heeft voor meer structuur gezorgd, waardoor het account beheer (budgetten, optimalisatie en monitoring) makkelijker is en minder tijd kost. Hierdoor is het budgetbeheer per categorie/campagne inzichtelijker en beheersbaarder geworden. Hieronder zijn de overeenkomsten tussen de webshopcategorieën en AdWords-campagnes te zien.     

4Ustore

Aanpak op advertentiegroep niveau

Om tot een goede advertentiegroep indeling te komen, is er eerst gekeken welke kwalitatieve landingspagina’s aanwezig zijn op Handdoekentoiletpappier.nl en welke nog aangemaakt moesten worden. Hierna zijn de advertentiegroepen heringedeeld op basis van deze landingspagina’s/subcategorieën. Hierdoor werden de zoekwoordenlijsten van de advertentiegroepen relevanter aan de bijbehorende advertenties en konden die direct linken naar de pagina van het betreffende URL op Handdoekentoiletpappier.nl. Hieronder een voorbeeld van de heringerichte advertentiegroepen in de toilet dispensers campagne.

Campagne adwords

Aanpak op advertentie niveau

In de oude advertentiegroep structuur stonden veel woorden met lage kwaliteitsscores waardoor de kosten per klik (cpc) aan de hoge kant waren. Op advertentie niveau zijn er eerst advertentieteksten geschreven die goed op de nieuwe advertentiegroepen aansluiten. Vervolgens zijn er relevante sitelinks/highlight extensies (usp’s) toegevoegd aan de desktop/laptop, tablet en mobiele advertenties. Dit heeft er voor gezorgd dat de kwaliteitsscores van de zoekwoorden sterk zijn verbeterd waardoor:

 1. De gemiddelde doorklikratio (ctr) van de advertenties en zoekwoorden is gestegen
 2. Het gemiddelde bouncepercentage van de advertenties en zoekwoorden is gedaald
 3. De gemiddelde kosten per klik zijn gedaald.

De  tekstadvertenties zijn alleen ingezet in het zoeknetwerk (Google en zoekpartners) omdat deze in het displaynetwerk (websites zoals bijvoorbeeld nieuwspagina’s en blogs) over het algemeen slechter converteren. Hieronder staat een voorbeeld advertentie uit de advertentiegroep toilet dispensers en advertentie toiletpapier dispensers. In de een-na-laatste regel van deze desktop/laptop advertenties weergaves staan de toegevoegde highlight extensies en in de laatste regel staan de sitelink extensies.

Adwords Adwords

Aanpak op zoekwoord niveau

De oude zoekwoorden sloten niet altijd aan op de advertentiegroepen. Nadat het account op bovenstaande wijze is gestructureerd is de strategische keuze gemaakt om de nieuwe zoekwoordlijsten eerst breed te targeten (met de modifier voor breed zoeken). Hiermee wordt de advertentie bijvoorbeeld ook getoond bij een aangepaste zoekterm of sterk gelijkende variant. Vervolgens is er gekeken via welke zoektermen bezoekers daadwerkelijk op Handdoekentoiletpappier.nl terecht zijn gekomen. En welke zoekopdrachten het beste hebben gepresteerd. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen:

 1. Algemene zoekopdrachten (oriëntatiefase in de koopcycles)
 2. Long-tail zoekopdrachten (voor mensen die bereid zijn te kopen)
 3. Branding zoekopdrachten (om de merkidentiteit te communiceren)

Verder zijn nieuwe zoektrends constant in de gaten gehouden en in het account en op de landingspagina’s aangepast waardoor de advertenties nu goed blijven aansluiten op de zoekopdrachten van de doelgroep en deze sneller via de tekst advertenties tot aankoop overgaan.

2. Plan van aanpak productvermelding advertenties

Productvermelding advertenties zijn productweergaven in de Google zoekresultaten en de shoppingpagina’s, maar werken in plaats van zoekwoorden met een productfeed. Dit is voor Handdoekentoiletpapier.nl gerealiseerd door een in het Google Merchant Center de productfeed te uploaden en hierna een campagne aan te maken en te beheren in het AdWords-account. Vervolgens zijn de resultaten gemonitord en bijgestuurd. Hieronder een voorbeeld van een desktop/laptop productvermelding advertenties naast een traditionele tekstadvertentie.

Google zoekmachine
De producten van Handdoekentoiletpapier.nl  zijn op categorie en product niveau volledig uitgesplitst in een Google shopping campagne binnen het bestaande AdWords-account. In de getoonde advertenties worden nu de productafbeelding, met productinformatie en bedrijfsnaam weergegeven. De productvermeldingen worden getoond als de zoekopdrachten van de bezoeker overeenkomen met de informatie in de aangemaakte feed.

Hierna is er gekeken welke producten het best presteerde en is er (na genoeg klikgegevens verzamelt te hebben) net zoals de tekstadvertenties gekozen voor de biedstrategie op conversies (aankopen te richten). Dit zodat het aantal niet aankoopgerichte klikken en de kosten per conversie in de campagne uiteindelijk zijn gedaald en er nu goed en rendabele Google shopping campagne draait die meer maandelijkse aankopen realiseert.

3. Resultaten inzichtelijk maken

De (SEA) doelstellingen en bijhorende KPI,s zijn samen met 4ustore besproken en vervolgens verwerkt in overzichtelijke dashboards in het Google analytics account.

Hierbij is er rekening gehouden met het inzichtelijk maken van de kosten en opbrengst per advertentie campagne, groep, zoekwoord en de invloed op andere kanalen (cross-sellig). Dit heeft niet alleen gezorgd voor inzichtelijkheid maar ook voor betrouwbare data voor verdere optimalisatie van de advertentie campagnes.

Conclusie

Blauwe Monsters heeft (vanaf maart 2015) binnen 7 maanden het account geherstructureerd en geoptimaliseerd waardoor het aantal maandelijkse aankopen is gestegen tegen aanzienlijke lagere kosten per conversie/aankoop. De productvermelding advertenties hebben meer dan verwachte bijdrage geleverd in het aantal stijgende verkopen en is een goede aanvulling op de traditionele tekstadvertenties gebleken. In de onderstaande grafiek is in het blauw het aantal toenemende maandelijkse geconverteerde klikken (aankopen) te zien en in het rood de dalende kosten per unieke geconverteerde klik (aankoop).

Conclusie Blauwe Monsters