Blauwe Monsters
4 april 2014 in
Overige internet marketing informatie

Het onbewust beïnvloeden van je klanten

Wil je je product krachtiger en effectiever over laten komen? Het veranderen van je afbeeldingen op je website of webshop kunnen je als ondernemer al veel extra verkoop opleveren. Dit blijkt uit onderzoek met behulp van neuromarketing. Daarom geven wij als Blauwe Monsters een paar belangrijke tips om je verkoop te stimuleren. Alvorens we een aantal praktische tips uit de neuromarketing geven gaan we allereerst kort in hoe ons brein een aankoopbeslissing maakt.

Aankoopbeslissingen Mensen nemen beslissingen door middel van een mix van emotionele en rationele prikkels in ons brein. Ons brein kent eigenlijk twee manieren van beslissen. Enerzijds nemen we ons beslissingen snel en intuïtief en anderzijds weloverwogen en analytisch. Wanneer klanten shoppen wordt de beslissing meestal snel en intuïtief gemaakt. Wil je dus meer klanten krijgen dan moet je als ondernemer je hierop vooral gaan richten. Neuromarketing heeft onderzocht dat door emotionele prikkels minstens 85% van alle aankoopbeslissingen wordt genomen.

Hieronder geven wij drie tips die je als ondernemer kan inzetten om het snelle en vooral intuïtieve keuzegedrag van consumenten positief te beïnvloeden.

Menselijk aspect Mensen kijken graag naar andere mensen op de winkelvloer. Dit geldt echter ook op een website of bij een webshop. Een goede afbeelding met een persoon erop kan al onze aandacht trekken. Vooral de ogen van de desbetreffende persoon op de afbeelding trekken veel aandacht. Het zien van een menselijk aspect bij jouw product zorgt voor het creëren van een bepaalde connectie.

Het voor en na effect Het menselijk brein wordt extra geprikkeld en hierdoor gemotiveerd om tot conversie over te gaan wanneer een consument geconfronteerd wordt met het voor en na effect in afbeeldingen. Dit houdt in dat je in je afbeelding en in je tekst goed benadrukt hoe enthousiast iemand zich voelt wanneer hij of zij je product heeft gekocht. Hiermee laat je duidelijk zien wat de waarde van jouw product heeft voor de klant.

Beïnvloed de kijkrichting Het veranderen van je design van je site kan bijdragen aan het sturen van de kijkrichting van je klanten. Zo kan je gebruik maken van ogen die in een bepaalde richting kijken. Het blijkt namelijk dat wij automatisch de kijkrichting volgen van andermans ogen. Bovendien kun je door middel van pijlen je klant sturen naar een gewenst onderdeel van je website of webshop. Ook kun je met beweging de kijkrichting beïnvloeden, omdat wij onbewust vaak kijken naar waar de beweging naar toe leidt.

Als voorbeeld nemen we de nieuwsbrief van je website. Wanneer je wilt dat klanten zich aanmelden voor jouw nieuwsbrief kan je bijvoorbeeld een dame naar het invulformulier van je nieuwsbrief laten kijken.  Ook kun je hiermee beter de nadruk leggen op bepaalde producten op je website.

onbewust beinvloeden

Verhoog je verkoop dus door het snelle en intuïtieve besluitvormingsproces in ons brein te stimuleren. Toon daarom menselijke aspecten in de afbeeldingen op je website, gebruik het voor en na effect en stuur de kijkrichting van de lezer, zodat je zeker weet dat de belangrijkste informatie wordt gezien.