Ook de mogelijkheden van online shoppen neemt toe. Het aantal webwinkels groeit, maar ook het aanbod van producten die online te koop zijn blijft groeien. Hierdoor moeten webshops steeds meer hun best doen om zich te onderscheiden van haar concurrenten. Veel eigenaren vragen zich af welke effectieve manieren er zijn om voor een nieuwe webshop klanten te winnen en ze vervolgens ook vast te houden. Hoe verleidt u klanten om bij u aankopen te doen in plaats van bij uw concurrent?

Er zijn verschillende factoren die klanten beïnvloeden, zoals de markt, uw onderneming, andere klanten en natuurlijk de omstandigheden. De factoren die in dit artikel naar voren komen zijn bij elk bedrijf of webshop van toepassing en helpen bij het klanten werven voor uw nieuwe webshop

Je website beter vindbaar maken
Het is van essentieel belang dat de zoekmachines uw webshop goed kunnen lezen. Hoe beter je webshop namelijk wordt gevonden, hoe hoger ze worden getoond in de zoekresultaten van bijvoorbeeld Google. Hierdoor kunnen meer mensen uw webshop bekijken. Een goede vindbaarheid betekent dat de content op uw webshop aan iedereen wordt getoond die interesse hierin heeft. Uw potentiele klanten weten daardoor precies wat uw producten zijn. Om dit te realiseren kan SEA (zoekmachine adverteren) of SEO (zoekmachine optimalisatie) de uitkomst bieden.

Het overzichtelijk presenteren van uw producten op uw webshop
De presentatie van uw producten in een webshop is van essentieel belang. Klanten maken hun keuze om tot koop over te gaan op basis van productinformatie en een productfoto. Klanten kunnen de producten niet fysiek bekijken. Hierdoor is het van belang dat uw webshop duidelijke productfoto’s en productomschrijvingen heeft om het zo duidelijk mogelijk voor de klant te maken.

Luister naar en leer vooral van uw klanten
Om de relaties met uw klanten op te bouwen is het van belang om goed te luisteren naar de klant. De service moet goed zijn, want dan is ook uw klant tevreden en komt de klant misschien wel weer terug. Bovendien kan de klant ook weer nieuwe klanten aanbrengen. Luister dus goed naar waar uw klanten naar op zoek zijn. Wat verwachten ze van de garantie, de betalingsmogelijkheden of de bezorging. Hoe dit goed in de gaten! Dit geldt ook voor social media. Ook op Facebook, Twitter en Linkedin moet je goed luisteren naar je potentiële klanten.