Zeker bij de groothandels in consumentenproducten is een beweging van B2B naar B2C te zien. Er liggen kansen om verschillende businessmodellen te ontwikkelen. In de keuze die de groothandel maakt, speelt data een cruciale rol.

4 mogelijke businessmodellen

Om de stap te maken richting eindklant speelt data een cruciale rol om op die manier goed op de aanwezige vraag te kunnen inspelen. Hierbij speelt de vraag of de groothandel zelf beschikt over de benodigde data of deze data gaat genereren, of gebruik gaat maken van data bij anderen.

Via platform

De eerste mogelijkheid waarbij weinig data benodigd is en ook niet verkregen wordt is verkopen via platforms. Zeker de kleinere groothandels kiezen voor deze optie. Het is een toegankelijke en snelle manier om de eindklant te bereiken. De platforms die er zijn beschikken over de data en vergaren ook de data over het koopgedrag van de eindklant. Er is echter geen grote investering nodig voor deze beweging.

Data inzetten als businessmodel

De grotere afnemers van groothandels werken vaak al data driven en ook de retail hecht steeds meer belang aan data. Groothandels kunnen hier aan bijdragen door goede data te vergaren die een voorspellende werking kunnen hebben. Daarnaast kan de groothandel data verkrijgen door de eindklant bijvoorbeeld te ontzorgen op het gebied van logistiek en verkrijgt het daarmee data.

Het hybride e-commerce model

Binnen de retail zie je het omni channel model al vaak terugkomen. Ook in de B2B bij de groothandel is dit een steeds vaker voorkomende succesvolle strategie. Waarbij bijvoorbeeld online georiënteerd wordt en waarbij eventueel afgehaald wordt in een fysieke vestiging. Data helpt hierbij de groothandel om succesvolle online marketing strategieën te implementeren.

Een eigen open platform

Met een sterke digitale strategie en goede online vindbaarheid word je als groothandel steeds aantrekkelijker om als verkoopkanaal ingezet te worden. De groothandel wordt dan als het ware het platform die leveranciers als afzetkanaal kunnen gebruiken.

De rol van online marketing bij deze digitaliseringsslag

Zeker bij het hybride e-commerce model en het eigen open platform speelt online marketing een cruciale rol om succesvol te zijn. Data kan gebruikt worden om de vindbaarheid in de zoekmachines te verbeteren, maar ook om het conversiepercentage op het e-commerceplatform te verbeteren. Dit door de data te gebruiken om op basis van koopgedrag de meest gekochte producten te tonen.