Verkopen op Beslist.nl

Beslist.nl is een van de grootste vergelijkings marketplaces in Nederland. Met ruim een half miljoen potentiële kopers per dag een marktplaats met een groot bereik!

meer bereik

Online marketplace Beslist.

Diensten marketplaces advertising - Blauwe Monsters

Door je assortiment op Beslist.nl aan te bieden kun je gemakkelijk een groot publiek bereiken. De potentiële koper gaat naar Beslist.nl om prijzen, aanbieders, recensies en levertijden te vergelijken. Door de focus op de voor de potentiële koper meest voordelige aanbieder ligt de koopintentie vaak hoger dan op andere marketplaces.

Beslist kent drie opties:

  • Cost Per Sale (CPS): Er worden alleen kosten gerekend wanneer er daadwerkelijk een product wordt verkocht.

  • Cost per Click (CPC): De Beslist.nl bezoeker naar jouw website wordt gestuurd. Je betaalt hier per click.

  • Comparison Shopping Service (CSS): Betaal 20% minder voor Google Shopping advertenties.

de voorwaarden

Starten met verkopen op Beslist.

Als je je producten wilt aanbieden op beslist.nl, moet je wel aan een aantal eisen voldoen. Waarom? Beslist wil de consument zo goed mogelijk bedienen. Daarom dat de basiszaken geregeld zijn.

“Vandaag besteld, morgen geleverd”
De logistieke processen moeten op orde zijn. Beslist.nl en de consument moeten ervan uit kunnen gaan dat de beloftes die jij doet ook nagekomen worden.

“Ik help u graag!”
Jouw klanten moeten je op z’n minst een mail kunnen sturen, een telefoonnummer waardeert Beslist nog meer. Daarbij hoort dat je bereikbaar bent voor vragen en hier snel en accuraat op reageert.

“Al jaren vertrouwd”
De webshop moet minimaal 1 jaar bestaan en mag geen negatief imago hebben op bekende reviewsites.

“Altijd beschikbaar”
Er zijn voldoende producten beschikbaar, zodat je bij succes niet zomaar door je voorraad heen bent. De productinformatie is juist en actueel. Daarnaast moet je als shopeigenaar jouw product-database koppelen aan die van Beslist.nl of dit laten doen door jouw feedpartner.

“De voorwaarden”
Beslist verwacht dat jij alle voorwaarden die bij de koop horen netjes hebt gedocumenteerd en in de Algemene Voorwaarden hebt beschreven.

“Conform de wet”
De webshop en dus ook de producten die op beslist.nl komen moeten voldoen aan de wetten. Zo heeft de consument altijd 14 dagen bedenktijd zonder additionele kosten. Na het aanmelden van een retour moet jij als webshop binnen 14 dagen het geld terugbetalen aan de consument.

Waarom Beslist.nl

De voordelen van verkopen op Beslist.

  • Je kunt je als verkoper kosteloos aanmelden op het platform van Beslist.nl

  • Je betaalt pas na de verkoop van jouw product.

  • Een extra verkoopkanaal.

  • Een onafhankelijke marketplace.

Het team

Marketplace specialisten.

Oussama Mamnouh

SEO specialist.

Jack Zuidam
Jack Zuidam

Marketplace specialist.

Dennis Stokman

Oprichter.

Contact

Starten met verkopen op Beslist.nl

Wij bespreken graag samen met jou de mogelijkheden. We luisteren en denken mee, geheel vrijblijvend natuurlijk.

vrijblijvend advies
Contact diensten personalisatie CDP customer data platform CRO UX - Blauwe Monsters