Wat is het doel van een website migratie? 

Het moge duidelijk zijn dat er veel verschillende soorten website migraties bestaan. Vanzelfsprekend verschilt het uiteindelijke doel van een migratie dan ook per type migratie. Waar de ene partij vooral wil migreren vanwege een verouderd CMS systeem, kiest de ander bijvoorbeeld voor een migratie vanwege het wijzigen van zijn bedrijfsnaam en dus domeinnaam. Onderstaande doelen zijn vaak de voornaamste redenen om een websiteverhuizing door te voeren:

 • Uitbreiding van functionaliteiten door nieuw CMS (Zoals Magento 2)
 • Verhogen van de website snelheid 
 • Uitbreiding naar verschillende landen 
 • Vergroten van de organische vindbaarheid 
 • Vergroten positieve UX 

Waar dien je op te letten bij het verhuizen van een website? 

Heb je even? Zonder dollen, een websiteverhuizing is een heel gecompliceerd proces waar veel website-eigenaren voor ons de mist mee zijn ingegaan. Een website zomaar even tussendoor migreren is echt uit den boze, daar sommige partijen hier helaas te vaak te makkelijk over denken. Een websiteverhuizing kan grote gevolgen hebben voor de organische vindbaarheid en dus het organische verkeer dat wordt binnengehaald. We willen je niet bang maken, maar een websiteverhuizing is een complexe klus waar je goed de tijd voor dient te nemen. 

Dat gezegd hebbende: wij van Blauwe Monsters helpen je maar al te graag! Zoekmachines zoals Google hebben uitgebreide richtlijnen opgesteld waar je je aan dient te houden, zodat een website migratie goed en soepel kan worden uitgevoerd. Google weet natuurlijk als geen ander dat het internet en daarom ook websites continu in beweging zijn. Zowel op basis van de Google richtlijnen als onze eigen ervaring met dergelijke klussen heeft Blauwe Monsters een volledige werkwijze uitgewerkt waardoor website migraties succesvol kunnen worden uitgevoerd. Onderstaande factoren zijn bijvoorbeeld enorm belangrijk:

 • Het monitoren van technische optimalisatiemogelijkheden 
 • Het doorvoeren 301-redirects bij een URL wijziging 
 • Het overzetten van de content 

Wanneer is een website migratie succesvol?

Dan nu antwoord op de vraag waar deze blog over gaat! Hoe bepaal je of een website migratie succesvol is verlopen? Natuurlijk verschilt dat per website en per soort migratie, maar er is een aantal vaste punten dat eigenlijk bij iedere websiteverhuizing van groot belang is. Kort samengevat: een website migratie is succesvol wanneer het organische verkeer en de daaruit voortkomende omzet en/ of leads gelijk zijn gebleven of zijn gestegen nadat de migratie is uitgevoerd. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om! 

De wens bestaan om de website te verhuizen, bijvoorbeeld naar een ander CMS, maar hier geen directe schade aan jouw opgebouwde online business aan overhouden. Dat dient dan ook altijd het uitgangspunt te zijn. Maar waar wordt dan precies op gelet? SEO specialisten bepalen aan de hand van onderstaande factoren of een website migratie daadwerkelijk succesvol is verlopen:

Content (Verkeer & Posities): 

Wie relevant organisch verkeer naar zijn of haar website weet te trekken, is bekend met opvallen in de zoekresultaten. Online Marketeers kijken naar ‘gerankte zoekwoorden’, hetgeen duidt op de vindbaarheid van bepaalde zoektermen in zoekmachines zoals Google. Zoekwoorden ‘ranken’ op verschillende URL’s van jouw website. Hierdoor komen bezoekers bij een bepaalde zoekterm direct op de juiste pagina terecht. Een URL kan zodoende op meerdere zoekwoorden ‘ranken’: bezoekers kunnen via verschillende zoektermen op dezelfde pagina terechtkomen. Het kan maanden tot zelfs wel jaren duren voordat jouw website zo is uitgebouwd en op de juiste manier is geïndexeerd dat je de gewenste posities in de zoekmachine hebt ingenomen. 

Wanneer een website migratie wordt doorgevoerd is een veelvoorkomend verschijnsel dat er ook een wijziging in de URL-structuur van een website zal worden doorgevoerd. En daar zit nu juist het gevaar, want als je zomaar URL’s van jouw website wijzigt zonder dit op de juiste manier bij Google aan te geven, is de kans groot dat je opgebouwde organische posities verliest. Waar jouw website voorheen dus gevonden werd op een bepaalde zoekterm, kan je deze positie ‘verliezen’ door een URL-wijziging. Een vrij simpele maar zeer belangrijke stap die je hiervoor dient te ondernemen is het uitwerken van een migratieschema in de vorm van een 301-redirect plan. Met een redirect geef je aan wat de oude, oorspronkelijke URL van jouw website was en hoe de nieuwe URL op de nieuwe website is vormgegeven. 

Een voorbeeld:

URL A → 301-redirect → URL B 

(Voorbeeld) www.blauwemonsters.nl/seo → 301-redirect → www.blauwemonsters.nl/diensten/seo 

In bovenstaand voorbeeld is de SEO-pagina op de Blauwe Monsters website ‘verhuisd’ en heeft deze een andere URL gekregen. Hierdoor behoud je de opgebouwde waarde van de oude URL en geef je bij Google aan dat de URL een andere locatie op de website heeft gekregen. Hiermee zorg je ervoor dat Google begrijpt dat er een URL-wijziging is doorgevoerd, zodat hij op zijn beurt de opgebouwde posities in stand kan houden. Een simpele maar duidelijke Chrome-extensie die je hiervoor kunt gebruiken is “Redirect Path”. Hiermee kun je op URL-niveau controleren of jouw 301-redirect werkt en hoe deze door zoekmachines zoals Google wordt uitgelezen. Het invoeren van URL “A” uit bovenstaand voorbeeld komt er bij een juiste implementatie van de 301-redirect vervolgens zo uit te zien: 

Een website migratie is op het gebied van content succesvol wanneer:

Alle organische gerankte zoekwoorden en de posities daarvan behouden zijn gebleven ná de migratie (in het geval van een structuurwijziging) + het organische verkeer vóór en ná de migratie ongeveer gelijk is gebleven of juist is gestegen. Een vuistregel is dat ook een succesvolle website migratie impact heeft op het organisch presteren van een domein. Bij een succesvolle website migratie geldt dan ook dat een verlies van organisch verkeer van maximaal 15 tot 20% als ‘gezond’ kan worden gezien. Natuurlijk streven wij er altijd naar om een organische drop zoveel mogelijk te voorkomen en op termijn juist organische groei te realiseren. Een goed voorbeeld van een migratie waarbij het is gelukt om organische groei te realiseren vind je hieronder terug:

(Bron: Organische rankings van klant “x” weergeven in SemRush) 

In dit geval ging het om een migratie van een website naar een webshop waarbij de migratie eind augustus 2020 is uitgevoerd. Na de migratie is een mooie stijging in aantal gerankte zoekwoorden gerealiseerd wat in direct verband staat met een stijging in organisch verkeer. Ook valt af te lezen dat het aantal top 3 en het aantal top 4-10 posities is gestegen. Deze migratie is dus succesvol verlopen en daarbij heeft het domein de afgelopen maanden een sterke organische groei doorgemaakt. 

Techniek (Snelheid):

Naast het behoud van organische posities en daaruit voortkomend organisch verkeer kan het succes van een website migratie aan meerdere factoren afgemeten worden. Een belangrijk onderdeel van een website is namelijk het technisch presteren, ofwel de technische gezondheid van een domein. Website eigenaren ontkomen er niet aan om af en toe technische mankementen tegen te komen welke verholpen dienen te worden. Net als bij de APK van een auto is het daarom goed om je website eens in de zoveel tijd goed na te lopen op zulk soort fouten. Handige tools die Blauwe Monsters hiervoor inzet zijn onder andere Ahrefs, SemRush, Screaming Frog en Search Console. Ook PageSpeed Insights voor het analyseren van de website snelheid is een vaak gebruikte tool. 

In het ideale geval worden technische mankementen en verbeterpunten nog vóór de website migratie opgelost, zodat er vanaf een gezond domein kan worden gemigreerd. Je wilt bestaande fouten immers niet overnemen naar het nieuwe domein. Maar waar kun je allemaal aan denken bij het onderdeel techniek? Zie onderstaande veelvoorkomende technische optimalisatiemogelijkheden:

 • 5XX of 4XX status codes
 • Redirect chains 
 • Broken internal links 
 • Broken external links 
 • Ontbrekende meta titel en meta omschrijvingen 
 • Te lange meta titels en meta omschrijvingen
 • Foutieve/ ontbrekende canonical tags 
 • Foutieve/ ontbrekende hreflang tags 
 • Largest Contentful Paint
 • First Input Delay
 • Cumulative Layout Shift 
 • en nog veel meer… 

Hoewel het lastig kan zijn om een bepaalde waarde of een bepaald cijfer te hangen aan het succes van een migratie op bovenstaande onderdelen, weten wij uit zowel eigen ervaring als vanuit de richtlijnen van Google dat het aanpakken van bovenstaande factoren van grote invloed is op je SEO-score in het algemeen. Daarbij profiteren gebruikers natuurlijk ook van een snelle website zonder fouten, hetgeen zoekmachines zoals Google hoog in het vaandel hebben staan.

Een succesvolle migratie op bovenstaande punten zou zijn wanneer het domein er op technisch vlak niet op achteruit is gegaan en waar bij voorkeur juist minder of geen fouten na de migratie terugkomen die voorheen wel zichtbaar waren. 

Omzet (€):

Omzet is een van de belangrijkste factoren waaraan het succes van een website migratie kan worden gemeten. Maar omzet wordt door bepaalde factoren gegenereerd, waarbij organische rankings en de technische prestaties van een domein zoals hierboven beschreven van grote invloed zijn. Natuurlijk kan er ook omzet worden gegenereerd uit andere kanalen dan organisch, bijvoorbeeld via Paid of Social verkeer, maar ook dan zijn snelheid, UX en een foutloze website belangrijk.

Hoewel SEO-specialisten natuurlijk zweren bij gerankte zoekwoorden en organisch verkeer, kijken website- of webshop eigenaren natuurlijk vooral naar conversies vóór en ná een migratie en dat is logisch. De grootste vrees van onze opdrachtgevers is om door een foute migratie verkeer te verliezen en daardoor omzet mis te lopen. Conversies worden vaak in Euro’s weergegeven, maar kan ook worden berekend op basis van aantal leads, aantal inschrijvingen, aantal calls etc. Maar hoe bereken je een succesvolle migratie nu precies?

Een rekenvoorbeeld (dit is slechts fictief):

Stel je rankt met jouw website op 5.000 zoekwoorden vóór de migratie en je genereert hiermee 20.000 organische bezoekers per maand. Een organische bezoeker levert gemiddeld €1,50 op. De totale maandelijkse omzet uit organisch verkeer komt in bovenstaand voorbeeld uit op 20.000 * €1,50- = €30.000,- 

Wanneer je door een foute migratie (bijvoorbeeld een wijziging in de URL structuur waarbij een groot deel van de URL’s niet juist wordt ge-redirect) 3.000 organische posities verliest en het maandelijkse organische verkeer daalt tot 7.500, kom je op de volgende omzet uit organisch verkeer uit: 7.500 *€1,50 = €11.250,- 

In maand 1 draai je in dit geval dus een verlies van €30.000,- minus  €11.250,- = €18.750,- 

Maar zoals bekend kan het maanden tot zelfs langer duren voordat je organische posities opnieuw opgebouwd hebt. Het verlies beperkt zich daarom ook niet tot één maand, maar is ook de maanden erna nog voelbaar. In bovenstaande fictieve voorbeeld loopt de schade tot in de tienduizenden euro’s. 

Uitgangspunt van een succesvolle website migratie dient dan altijd het behoud van organische posities en daardoor organisch verkeer te zijn. Wij vinden een website migratie geslaagd op het moment dat het mogelijke omzetverlies door gedaalde posities zich beperkt tot een vooraf vastgesteld maximum. Het is dus belangrijk om met een minimale foutmarge rekening te houden, ook wanneer je er vanuit gaat dat een migratie succesvol zal verlopen. 

Een website migratie uit laten voeren door Blauwe Monsters

Ben je benieuwd hoe wij een migratie voor jouw website of webshop zouden willen aanpakken? Of heb je vragen die je graag eens met één van onze migratie monsters wilt bespreken? Neem dan vooral contact met ons op en ontdek hoe wij jou van dienst kunnen zijn!