Meer rendement uit je AdWords halen? Klik hier voor een GRATIS consult van onze expert!
GRATIS CONSULT

Page content

Online Marketing strategie

We leven in een tijd waarin in een steeds hoger tempo zaken digitaliseren en er geïnnoveerd wordt. Dit maakt dat ons gedrag steeds verandert en we ons steeds vaker in een online omgeving bevinden. De kans is groot dat u dit heeft opgemerkt en dat u binnen uw bedrijf al geroepen heeft dat u ook wat meer online wil gaan doen. Maar wat?? In deze tijd is zomaar wat online doen niet meer voldoende om de continuïteit van uw bedrijf te borgen. Het formuleren van een Online marketing strategie is hierin noodzakelijk om gefundeerd te werk te gaan. Op deze manier wordt uw Online strategie geïntegreerd binnen uw bestaande bedrijfsvoering. Het bepalen van een Online Marketing strategie is in deze tijd net zo belangrijk als uw strategisch plan zelf. Sterker nog ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en als u het goed doet versterken deze twee zaken elkaar. Van belang is dat u bij het opstellen van uw Online Marketing strategie eerst terug gaat naar de basis. Wie bent u en wat zijn uw belangrijkste waardes om zodoende uw Online Marketing strategie daar naadloos op te laten aansluiten. Graag nemen we u mee in een aantal stappen die u helpen om tot een goede Online Marketing strategie te komen.

Online marketing strategie plaatje

Startpunt van uw Online marketing strategie

 

Zoals ik hierboven al aangaf is het van belang om uw Online marketing strategie te bepalen vanuit wie u als bedrijf bent en wat uw belangrijkste waardes zijn. Vervolgens kijkt u naar uw belangrijkste doelgroepen en prioriteert u deze. Welke vindt u het belangrijkst en wil u als eerste benaderen. Van belang is vervolgens te bepalen welk doel u heeft met uw Online marketing strategie. Waar gaat het aan bijdragen? wat levert het op? Hierin maakt u heldere doelen en maakt u concrete keuzes. Dit maakt dat uw Online marketing strategie heel gericht is. I.p.v. schieten met hagel, schiet u met scherp. Neem ook in deze fase mee welk probleem u oplost met Online marketing. Dit maakt helder waarvoor u het doet. Is het probleem er niet, dan heeft het opstellen van een Online marketing strategie weinig zin en voegt het niets toe. De kans dat u met het opstellen van een Online marketing strategie geen probleem oplost is overigens klein.

Fase 1 Online Marketing strategie; Personaliseren van uw doelgroep

 

In deze fase brengt u visueel uw verschillende doelgroepen in beeld. Hoe ziet uw doelgroep eruit, wat houdt ze bezig, waar bevinden ze zich online? Op deze manier leert u wie uw doelgroep is en leert u deze beter kennen. Dit is een belangrijk aandachtspunt om met uw doelgroep in contact te komen en ze te voorzien van de juiste boodschap. Een mooi voorbeeld wat wij graag geven is dat de oudere doelgroep steeds vaker gebruik maakt van de zoekmachine van Bing. We zien dat Bing qua zoekmachine de afgelopen maanden sterk groeit. Bedenk dus ook goed wat uw doelgroep bezig houdt en vergelijk de data vanuit uw analytics account

Fase 2 van de Online Marketing strategie Bepaal uw doelen

 

Nadat u heeft geformuleerd voor welke doelgroepen u zich wil gaan inzetten kunt u voor deze doelgroepen doelen en KPI’s (Key Prestation Indicator) formuleren. Prioriteer deze doelen. Welke dragen het meeste bij aan uw organisatie brede doelstellingen? Deze doelen krijgen uiteraard meer prioriteit. Denk hierbij voor uw online strategie allereerst aan uw bezoekers aantallen. Hoeveel bezoekers heeft u nodig om uw doel te behalen. Vervolgens bepaald u hoeveel van deze bezoekers over moeten gaan tot een aankoop of het zoeken van contact met u. Het gemiddelde percentage klanten dat bij een bezoek ook uw doel realiseert is 5% in vaktermen noemen we dit conversiepercentage. Bedenk dus altijd goed wat een klant op uw website moet doen, een e book downloaden, een offerte aanvragen, contact leggen of een aankoop doen. Maak hiervoor altijd een aparte pagina zodat u dit goed kan meten. Bij Blauwe Monsters geven we conversiegarantie, hiermee garanderen we dat met onze samenwerking u meer doelen gaat realiseren.

Fase 3 van de Online Marketing strategie Waar bevind uw doelgroep zich online?

 

Nu u weet wie uw doelgroep is en welke doelen u wil bereiken is het van belang om te achterhalen waar uw doelgroep zich bevindt. Daarnaast wil u graag weten met welke boodschap u ze wil bereiken. Vaak heeft u een website waar als het goed is al relevante informatie voor de betreffende doelgroep aanwezig is. Zo niet dan is dat een belangrijk uitgangspunt. Meest logisch is dat uw website de online plek is waar u uw doelgroep naartoe wil begeleiden of wil laten vinden. Formuleer daarnaast in uw Online marketing strategie welke online plekken uw doelgroep zich bevindt. Welke Social Media kanalen maken ze gebruik. Hoe kunt u ze daar bereiken. Zijn er Online Platformen waar uw doelgroep actief is? Hoe kunt u ze daar bereiken?

Fase 4 Welke vormen van Online / Internet Marketing zet u het in?

 

Zoals ik al eerder aangaf is uw website het fundament van uw Online marketing strategie. Hierdoor is een belangrijk onderdeel van uw Online marketing strategie de vindbaarheid van uw website. Het optimaliseren van die vindbaarheid wordt vaak Internet marketing genoemd. Belangrijkste onderdelen in Internet marketing zijn SEO (search engine optimalisation) en SEA (search engine advertising). SEO is het optimaliseren van uw website zodat u een hogere positie in de zoekmachine realiseert, waardoor uw doelgroep uw website makkelijker vindt. Voer direct een SEO check uit! SEA is een betaalde advertentie in de zoekmachine resultaten. Google heeft hiervoor Google Adwords. In uw Online Marketing strategie geeft u aan welke vorm u gaat gebruiken en waarom? Soms kan het zinvol zijn beiden in te zetten. SEO is over het algemeen altijd van belang en SEA is afhankelijk van de kosten die u daarvoor moet maken. Dit is weer afhankelijk van uw marge en de kosten per klik die u moet maken om traffic op uw site te genereren. Voor Brand builden kan het soms zinvol zijn om te investeren in SEA ondanks dat uw marge hierdoor verdampt. U trekt hiermee in ieder geval traffic naar uw site met een kans dat zij vervolgaankopen bij u gaan doen. Zij denken namelijk als uw dienstverlening goed is als eerste aan u als zij een vervolgaankoop gaan doen. Of wellicht downloaden ze uw e-Book of schrijven ze zich in voor uw nieuwsbrief. U heeft daarmee de mogelijkheid om deze prospects via Marketing automation door de customer journey heen te begeleiden. Zoals eerder besproken zien wij een toename van het aantal gebruikers binnen Bing. Dit is de zoekmachine van internet explorer, wij adviseren bij het benaderen van de oudere doelgroep steeds vaker Bing als zoekmachine.

Fase 5 Wat wordt uw Social media strategie?

 

Een Social media strategie kan op verschillende manieren bijdragen aan uw Online marketing strategie. U kunt awareness creëren bij uw doelgroep als u ze nog niet kent. U kunt via Social Media met uw doelgroep die u wel al kent in contact blijven en ze blijven informeren. Op deze manier bindt u deze doelgroep en bouwt u verder aan uw merk. Daarnaast kunt u Social Media inzetten om te onderzoeken wat u doelgroep beweegt. Wat houdt hen bezig met betrekking tot de product of dienst die u levert en op welke manier wordt er over uw merk gesproken door uw doelgroep.
Als u Social Media onderdeel gaat worden van uw Online marketing strategie bepaalt u eerst op welke Social Media uw doelgroep aanwezig is. U kunt op de meeste Social Media een pagina aanmaken waar uw doelgroep zich bij aan kan sluiten op deze manier bent u dicht bij uw doelgroep en kunt u letterlijk met ze in gesprek blijven. U kunt daarnaast op de meeste Social Media adverteren. Groot voordeel is dat u profiteert van de door deze Social Media verzamelde data en hiermee heel gericht kunt adverteren. De meeste Social Media maken het ook mogelijk om uw campagnes heel gedetailleerd te analyseren en zodoende te verbeteren. Zit u in een B2b markt dan is Social Media een ideaal middel om te profileren als Thougt Leader. U kunt bijvoorbeeld uw e-Book in beeld brengen. Via Marketing Automation kunt u vervolgens deze geïnteresseerde gestructureerde leiden tot een aankoop.

 

Fase 6 Brand builden als onderdeel van uw Online marketing strategie

 

Dit onderdeel bepaalt eigenlijk met welke boodschap wil u uw doelgroep bereiken. Wat spreekt ze aan? Als u dit goed doet zal de doelgroep uw merk associëren met de behoefte die zij willen laten invullen. Mooie voorbeelden van goede Brandbuilders zijn bijvoorbeeld Red Bull. Iedereen associeert Red Bull met extreme sports en hiermee spreken ze heel duidelijk een bepaalde doelgroep aan. Dit doen zij door heel veel content beschikbaar te stellen en veel Extreme sports te sponsoren. De recordpoging van de hoogste parachutesprong is volledig door Red Bull gefaciliteerd. De Video content hiervan is op Youtube 45 miljoen keer bekeken. Hiermee draagt dit dus enorm bij aan het bouwen van hun merknaam. Sterker nog. Red Bull doet dit zo goed dat zij inmiddels meer verdienen aan hun content dan aan het verkopen van blikjes.
Red Bull zet hiervoor haar Social Media kanaal in en levert heel veel Video content. Video content is vaak het beste middel om de beeldvorming van uw merk te beïnvloeden. U kunt verschillende soorten content genereren om dit te doen. Heel simpel kunt u Video content maken die de klant kan helpen om een aankoop bij u te doen. Mooie voorbeelden zijn de instructies van Coolblue. Bijvoorbeeld de instructie hoe een stofzuiger werkt. Hiernaast kunt u content maken die echt gaan bijdragen aan de beeldvorming van uw merk. De recordpoging van Red Bull is hier een mooi voorbeeld van.

Fase 7 Uw plan van aanpak voor uw Online marketing strategie

 

U heeft bepaalt wie u bent, op welke doelgroep u zich gaat richten, hoe en op welke manier u ze kunt bereiken, welke middelen u gaat inzetten om dit te bereiken en welke doelen u hiermee gaat bereiken. Het is nu tijd om een concreet Plan van aanpak te maken wanneer u wat gaat doen en wie dit gaat doen. Daarnaast geeft u hier aan welke data u gaat verzamelen, hoe vaak u deze data gaat analyseren en op basis waarvan u bijstuurt op uw strategie.

Online marketing strategie en Blauwe monsters

 

Graag helpen we u bij het maken van uw Online marketing strategie. Is dit er al dan kunnen we bijna op alle facetten wat betekenen om uw strategie uit te voeren of te verscherpen. Graag gaan we met u in gesprek om te inventariseren wat we hierin voor u kunnen betekenen. Wat ons uniek maakt is dat wij een eigen webshop hebben. Al onze strategieën zijn getest op www.hemdvoorhem.nl